Kwaliteit

Kwaliteit rouwbegeleiding

Verwijsbestanden & certificering

Wij streven ernaar onze kennis en vaardigheden op een hoog peil te houden. De mogelijkheden van onze expertise bieden wij aan. De grenzen van onze deskundigheid houden wij nauwlettend in de gaten. Waar nodig, verwijzen wij je door naar derden.

Je kunt van ons -in een ingewikkelde, moeilijke periode in je leven- een probleemloze en invoelende service verwachten. Wij zullen er alles aan doen om aan je verwachtingen tegemoet te komen.

Wat wij voor je doen is transparant, navolgbaar en controleerbaar. Dat komt omdat onze werkmethoden veelal zijn gebaseerd op sociaal wetenschappelijke gedachten en theorieën.

Met je vertrouwen en persoonlijke omstandigheden gaan wij respectvol en zorgvuldig om. Achting voor de rechten, de waardigheid en de principiële gelijkwaardigheid van alle mensen vormen het fundament van ons gedrag. Je privacy wordt ten alle tijden volledig gerespecteerd.

Kwaliteit getoetst door NIP

 

Drs. Anja van Wingerden-Sontag is lid van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).

Het NIP vindt het belangrijk dat het werk van psychologen van goede kwaliteit is. Daarom heeft het NIP een beroepscode opgesteld. In de Beroepscode voor psychologen staan de eisen, richtlijnen en gedragsregels vermeld die aan het beroepsmatig handelen van een psycholoog worden gesteld.digitaal-schildje-lsr

Anja is gecertificeerd rouw en verliesbegeleider (het verdriet is zwaarder dan je kunt dragen) en staat ingeschreven in het verwijsbestand van het Landelijk Steunpunt Verlies (LSV).

 

Maak nu een afspraak

Oriënteer je verder op: