Kinderen

Rouwbegeleiding voor kinderen

Luisteren op je knieën

Als kinderen met de dood van een ouder, een oma, opa of een bekende te maken krijgen is dit vrijwel altijd een ingrijpende ervaring. Kinderen hebben gelukkig een enorm incasseringsvermogen en veel veerkracht. Meestal zijn zij in staat een verlies goed te verwerken.

Eerlijk uitleggen, open blijven praten, aandachtig observeren en vooral goed luisteren, blijven in de periode na een overlijden belangrijk. Schakel hulp in als je kind:

  • stemmingswisselingen laat zien zonder duidelijke reden;
  • verantwoordelijkheden van volwassenen overneemt;
  • slaapstoornissen heeft;
  • niet wil/kan praten over het verlies;
  • zich sociaal terugtrekt;
  • angsten ontwikkelt uit het niets;
  • extreem jaloeziegedrag begint te vertonen;
  • onberedeneerd boos wordt en/of blijft;
  • terugvalt in zijn ontwikkeling;
  • lichamelijke klachten heeft, zonder medische verklaring.

Vanuit pedagogische deskundigheid (bege)leiden we kinderen, op individuele basis binnen of buiten de gezinsituatie. Waar nodig maken we gebruik van ondersteunende technieken en materialen die zeer nauw aansluiten bij de leefwereld van kinderen.

Kinderen hebben recht op het horen van de waarheid
Maak nu een afspraak

Oriënteer je verder op: