Nazorg

Nazorg na overlijden

Een vangnet voor mensen en organisaties

Het verlenen van nazorg is de allerlaatste manier om nog met nabestaanden in contact te treden nadat een uitvaart is verzorgd.

Het is bewezen dat de hoeveelheid contactmomenten met nabestaanden bepalend is voor de mate waarop zij de relatie met de uitvaartonderneming ook meenemen naar de toekomst. Daarnaast is duidelijk dat het doorlopen van het afscheidsproces met ‘een vreemde’ altijd helpt bij het verder ordenen van de gebeurtenissen die zich hebben voltrokken rond het laatste afscheid.

Nazorg geven biedt je de mogelijkheid om kwalitatieve informatie over de verstrekte dienstverlening in te winnen, die zich wellicht niet leent voor een enquêteformulier of veelal meer zegt dan een ‘ja’ of ‘nee’ op zo’n formulier.

Wanklanken worden vroeg tijdens een gesprek gehoord en kunnen verholpen worden. Zo kan het bieden van nazorg meer zijn dan een laatste blijk van medeleven.

Wij bieden verschillende vormen aan, afhankelijk van de omvang en wensen binnen jouw onderneming.

Elke uitvaartonderneming vult zijn eigen nazorg aanbod in

Nazorg vormen