Erkenning

Eindniveau

Hoewel de opleiding tot uitvaartbegeleider van de Après la Vie Academie officieel een korte beroepsopleiding is, zijn de eindtermen op het niveau van Associate degree geformuleerd.

Extern toetsing kwaliteit

Vakexamen NaVUKwaliteit leveren dient hoog in het vaandel van uitvaartbegeleiders te staan, dat is evident.

Het kwaliteitsbegrip is op veel manieren te interpreteren. De Après la Vie Academie stelt hoge eisen aan haar studenten. Om de vakbekwaamheid standaard te borgen is het Nationaal Vakexamen Uitvaartzorg (NaVU) ontwikkeld. De Après la Vie Academie heeft hier een bijdrage aan geleverd en bereidt je dan ook goed voor om aan het theoretische gedeelte van dit examen mee te kunnen doen.

Keurmerk opleiding

Logo CRKBO De opleidingen tot uitvaartbegeleider die de Après la Vie Academie aanbiedt zijn
CRKBO geregistreerd.

Dit heeft, naast de garantie op een bepaalde kwaliteit van de verschillende procedures, ook als voordeel dat wij geen BTW hoeven door te belasten op onze opleiding tot uitvaartbegeleider.

Naast het feit dat wij aan onszelf hoge eigen stellen, geldt dit ook voor onze docenten. Zij zijn allen geregistreerd CRKBO-docent.

Aanmelden open dag

Oriënteer je verder op: