Organisatie van herdenkingen

Organisatie joodse herdenking

Inhoud

Steeds vaker worden er door verpleeghuizen, hospices, uitvaartondernemers, begraafplaatsen en crematoria herdenkingen georganiseerd. Tijdens deze herdenkingen wordt nabestaanden de gelegenheid geboden om gezamenlijk stil te staan bij een persoonlijk geleden verlies.

Soms hebben deze herdenkingen in de loop der tijd een vast stramien gekregen. Af en toe wordt er door een werkgroep bestaande uit vrijwillige en/of professionele krachten, hard geploeterd om ieder jaar weer iets nieuws te verzinnen. Een investering die door de organisatoren met veel toewijding gepaard gaat en door nabestaanden veelal met liefde en warmte wordt ontvangen. Kortom een zinvolle en veelal inspirerende activiteit om mee bezig te zijn. 

Wil jij je in de toekomst ook gaan bezighouden met de organisatie en ontwikkeling van herdenkingsbijeenkomsten, dan is deze cursusdag een leuke start. Maar ook als je reeds een of meerdere herdenkingen hebt georganiseerd kan deze cursusdag je inspireren om het aanbod wat meer te gaan variëren of te verdiepen, dan wel om het rituele en spirituele effect nog verder te optimaliseren.

Tijdens deze cursusdag werken we op creatieve en praktische manier aan het thematisch ontwikkelen van een herdenking. We reiken werkmethodes aan om creatief te associëren en geven aan waar je inspiratiebronnen vandaan kunt halen om tot een zinvolle en harmonieuze samenstelling van een herdenking te komen. 

Er wordt vooral op de dag zelf met elkaar op een praktische en creatieve wijze gewerkt. 

Voor wie?

Deze masterclass is geschikt voor professionals die werken in de uitvaartbranche en inspiratie en handreikingen zoeken voor het organiseren van een herdenking

Kosten en data

Deze masterclass duurt van 9.30 tot 16.30 uur en kost € 179,- (inclusief koffie/thee en lunchvoorzieningen). Zie voor de eerstvolgende startdatum de agenda.

PE punten

Door het NaVU zijn 18 PE punten vastgesteld voor deze cursus.

Meld je aan

Oriënteer je verder op: