Dood & betekenis

Groeien met Permanente Educatie

Persoonlijke uitvaarten in het licht van zingeving

De dood is universeel. Ieder mens moet vroeg of laat de confrontatie aan met de eigen dood of het verlies van een dierbare. Hoe we ermee omgaan verschilt echter per tijdperk, per cultuur en zelfs per persoon.

Nu vaste kaders zijn weggevallen en de ‘persoonlijke’ uitvaart bloeit, is het interessant om stil te staan bij hoe wij nu met de dood omgaan. Het lijkt tegenstrijdig maar de hoogst individuele benadering en de uitvaart op maat kunnen we alleen verzorgen met oog voor diversiteit! Het vatten van een heel leven in 45 minuten, dat is een vak apart.

Wil je inzicht verwerven in (veranderende) opvattingen, rituelen en betekenissen rondom dood en uitvaarten in Nederland? Dan is deze masterclass iets voor jou.

Inhoud

We zetten in op verbreding en verdieping van kennis en inzicht die competenties stevig aanscherpen en zeer bruikbaar zijn in de dagelijkse uitvaartpraktijk. Aan de orde komen:

  • de dood en haar betekenis, over de rol van religie/zingeving/rituelen;
  • de dynamiek van de uitvaartcultuur en het werk van de uitvaartverzorger;
  • een nadere analyse van de ‘persoonlijke’ uitvaart;
  • het begrijpen van de dood en de dagelijkse uitvaartpraktijk via observaties van begraafplaatsen;
  • grip trachten te krijgen op de ongrijpbaarheid van de dood door betekenisvol te handelen.

Deze module  is ontwikkeld in samenwerking met het Centrum voor Thanatologie van de Radboud Universiteit Nijmegen, het kenniscentrum over de dood in Nederland. Docent-onderzoeker Claudia Venhorst verzorgt deze masterclass.

Voor wie?

Voor iedereen die werkt met de dood en zowel persoonlijke- als werkervaringen wil verbinden met het grotere kader van de dood en haar betekenis.

Kosten & data

Deelname aan deze boeiende module kan voor € 249,-. De groep bestaat uit maximaal 16 deelnemersDe lestijd van deze module is van 13.00 tot 16.00 uur.

Startdatum is 12 oktober 2018

Vervolgdata module: 9 november, – 14 december – 11 januari 2019 – 8 februari 2019.

Bezinnen, begrijpen, bedenken, beleven
Schrijf je in

Oriënteer je verder op: