Directeurswissel Après la Vie Academie

27 augustus 2020 13:30 Bestuurswissel

Per 1 september 2020 vindt een directeurswissel plaats binnen de Après la Vie Academie.

De huidige directeur Anja van Wingerden-Sontag heeft in de afgelopen jaren een betekenisvolle en eigentijdse opleiding voor de uitvaartbranche tot stand gebracht.
Zij draagt de Après la Vie Academie over aan Jasper Rudolf Martens.
Hij zet de eenjarige opleiding tot uitvaartbegeleider ongewijzigd voort, evenals het programma voor permanente educatie voor Register Uitvaartbegeleiders (RU).

Anja van Wingerden-Sontag wil zich minder gaan richten op het operationele en organisatorische werk in de uitvaartbranche.
Ze wil meer verdieping en inzet van haar specifieke expertise.

Via haar nieuwe bedrijf het Nawoord (www.hetnawoord.nl) blijft ze ondersteuning bieden aan individuen en organisaties bij de verdere professionalisering en verduurzaming van de uitvaartbranche in zijn algemeenheid en het vak van uitvaartbegeleider in het bijzonder.

Daarnaast zal zij incidenteel gasttrainingen verzorgen binnen de Après la Vie Academie.
Anja van Wingerden-Sontag is heel blij met haar opvolger Jasper Rudolf Martens die als docent, uitvaartbegeleider en mede-ontwikkelaar van het permanente educatieprogramma een schat aan relevante ervaring heeft om de Après la Vie Academie de toekomst in te leiden en eigentijdse accenten te leggen.

Er is veel in beweging in de uitvaartsector.
De Après la Vie Academie en het Nawoord zullen beide de verdere professionalisering van het vak van uitvaartbegeleider blijven inspireren.

Het doel blijft: zo goed mogelijk tegemoetkomen aan de steeds veranderende wensen van nabestaanden rond het nemen van afscheid van overledenen.

Terug naar overzicht