Sep
21

Filmavond: A Pitch of Grief

In de film ‘A Pitch of Grief’ praten vier mensen over de recente dood van een geliefd persoon uit hun directe omgeving. Zij vertellen vooral hoe zij dit emotioneel hebben verwerkt. De uitspraken over hun ervaringen en gevoelens worden afgewisseld met commentaren van professionals, die vertellen wat mensen doormaken na het verlies van hun dierbaren.

Velen weten niet hoe krachtig de gevoelens kunnen zijn die rouwenden doormaken na het overlijden van iemand die hen lief is. Velen beweren dat men pas over het ondraaglijke gevoel van rouw kan meepraten als men het zelf heeft meegemaakt. Ook voor rouwenden zelf is de kracht van rouw soms een mysterie. Men maakt dingen mee, ervaart emoties die nog nimmer zijn gevoeld. Soms zo heftig, dat men twijfelt aan de eigen waarneming, eigen manier van denken en doen en dergelijke.

In de film wordt duidelijk, dat iedereen zijn eigen manier van verwerken heeft en op zijn eigen manier met emoties om gaat. Ook wordt in de film benadrukt dat praten met anderen in dezelfde situatie kan bijdragen aan het leren omgaan met een verlieservaring.

Na afloop is er de gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan en van gedachten te wisselen over persoonlijke ervaringen met dit thema o.l.v. een deskundige. Iedereen die in de afgelopen periode een ingrijpend verlies heeft meegemaakt of om andere redenen belangstelling heeft in dit thema is van harte welkom vanaf 19.00 uur.

U kunt deze avond uiteraard ook gebruiken als u anderen wilt ontmoeten die rouwen. Deelname kost € 10.- per persoon, inclusief consumpties. U kunt zich aanmelden via info@apreslavie.nlof telefonisch via 033-45 61 634. Het aantal deelnemers is beperkt.

Terug naar agenda